ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 فروش و مالی

پاسخگوی سوالات قبل از خرید و مشکلات مالی

 پشتیبانی فنی

پاسخگوی سوالات و مشکلات فنی در سرویس ها

 دامنه ها

کلیه امور مربوط به دامنه ها و ثبت آنها

 حقوقی و ارسال مدارک

پیگیری انتقادات و شکایات ، دریافت مدارک

 طراحی وب سایت

واحد طراحی و توسعه وب سایت ها و پاسخگوی سوالات و مشکلات در این مورد